LIÊN HỆ ĐẶT XE
HOTLINE
02363 538 299/ 538 399
GIÁ TRÊN BAO GỒM:
– Xe, phí bến bãi cầu đường, tài xế
Đã bao gồm  VAT
Giá trên không áp dụng cho các ngày lễ tết

BẢNG GIÁ XE 2017 (1.000 vnd)

SUBJECT ROUTE 4 seats Car 7 seats Car 16 seats Van Bus 29 seats Bus 35 seats Bus 45 seats
Đón sân bay
DN Airport
1 Chiều
1 Way
300 320 350 750 850 1450
Đón sân bay (Sau 21h)
DN Airport (after 9pm)
1 Chiều
1 Way
320 340 370 850 950 1550
Khách sạn – Hội An
Hotel – Hoi An Acient town
1 Chiều
1 Way
370 450 500 1500 1700 2000
Khách sạn – Cù Lao Chàm – Hội An – Khách sạn
Hotel – Cham Island – Hotel
2 Chiều
2 Way
800 900 1000 1950 2050 3250
Khách sạn – Hội An –Thánh địa Mỹ Sơn – Khách sạn
Hotel – Hoi An Acient Town – My Son Holy Land – Hotel
2 Chiều
2 Way
1000 1200 1400 2200 2700 3500
Khách sạn – Mỹ Sơn
Hotel – My Son Holy Land
2 Chiều
2 Way
950 1100 1300 2000 2500 3100
Khách sạn – Trung tâm thành phố (chợ Hàn)
Hotel – City Center
2 Chiều
2 Way
400 550 700 1000 1300 1900
Khách sạn – Trung tâm thành phố (chợ Hàn) –Sơn Trà
Hotel – City Center (Han Market) – Son Tra Penisulla
2 Chiều
2 Way
600 700 800 1400 1600 2100
Khách sạn – Sơn Trà
Hotel – Son Tra Penisulla
2 Chiều
2 Way
700 750 850 1600 1800 2300
Khách sạn – Bà Nà
Hotel – Ba Na Hill
2 Chiều
2 Way
350 400 450 1600 1800 2500
Khách sạn – Cù Lao Chàm
Hotel – Cham island
2 Chiều
2 Way
600 700 900 1600 1800 2500
Khách sạn – Bà Nà – Hội An
Hotel – Ba Na Hill – Hoi An Acient Town
2 Chiều
2 Way
1200 1350 1500 2400 2700 4300
Khách sạn – Đèo Hải Vân
Hotel – Hai Van Pass
2 Chiều
2 Way
800 900 1000 1800 2100 2500
Khách sạn – Đèo Hải Vân – Huế
Hotel – Hai Van Pass – Hue
2 Chiều
2 Way
1500 1600 1800 2100 3300 5400
Khách sạn – Huế – Khách sạn
Hotel – Hue – Hotel
2 Chiều
2 Way
1350 1500 1650 2600 2900 4500
Khách sạn – Trung tâm thành phố (chợ Hàn) – Cổ Viện Chàm
Hotel – Center city (Han Market) – Cham Museum
2 Chiều
2 Way
550 650 700 1300 1500 2000
Nhấp để trở lại trên trang đầu